Husförhör
Asige A1:8, 1872 - 1877

Källa: Genline


Sidan 117

Torpet Landslyckan

Torp

Johan Lander Isaksson

1839-09-30

Vesige gift 1867 fl. fr Eftra 1867 fl. till Qwilblle 1872

H.

Anna Beata Arvidsdotter

1845-09-28

Slättåkra

D

Josefina Bernhardina

1868-08-06

Asige

S

Carl August

1871-11-26

Asige