Husförhör
Fröderyd AI:1
1720-1736


Sidan 7

Hultatorp Östragård

Enkan

Karin

S

Olof

1714 25 tr

S

Nils

1716 4 tr


Sidan 45

Holmeshult

Ibd

Pehr

H

Karin

___0 4 tr