Husförhör
Fröderyd AI:2
1739-1753


Sidan 17

Hultatorp Östragård

Enkian _

Karin Nilsdotter

______

S

Olof Nilsson

25 tri

(det kan stå: gift ____ 1742___)

S

Nils

4 tri

 


Sidan 69

Holmeshult

Pehr Jönsson

Död _______

H

Karin Håkansdotter

______

S

Jöns ____

4 adv

_____ död _ 2_ ___ 1740

_

Olof ____son

_____

_

Kirstin

3 adv

__

_

Nils

Död _._._ _____gård

_

Catharina

 


Sidan 87

Ingabo

___

Olof Nilsson

1714 _5 trin

H

Kirstin ___sdotter

1723 3 adv

D

Catharina

1745-03-16

1751 ___ 17 tick

S

Johan

1750-__-__

Död 1751-10-30

_

___

____