Husförhör
Fröderyd A1:7, 1806-1810

Källa: Genline

 


Sidan 146

Ljunganäs

Frödse Västregård

Enk

Lisa Johansdotter

1765-07-04

Har fattighielp

S

Peter Nilsson

1791-05-19

I Backaby pag 119

D

Anna Lisa Nilsdotter

1794-03-16

fl t pag 117 1809

S

Johannes Nilsson

1797-12-27