Husförhör
Fröderyd A1:8, 1810-1815

Källa: Genline

 


Sidan 146

Ljunganäs

Fröse Västregård

Enk

Lisa Jonasdotter

1765-07-04

Lannasked död 1811

D

Anna Lisa Nilsdotter

1794-03-16

Fröde fl 1810 t Hultsjö

S

Johannes Nilsson

1797-12-27

Fröde fl 1813 t Schä__ing_