Husförhör
Garpenberg A1:13a
1853 - 1862


Sidan 57
 Buskbo

Svä_____ AOs änka

Stina Olsdotter

1775-03-14

Svartfjell, gift 1795, död 1853-05-31