Husförhör
Högås A1:1, 1756 - 1785

Källa: Genline

 


Sidan 15

Åsen

Mannen

Hans Hansson

1716

 

Hustrun

Stina Berntsdotter

1737

 

Hustru

Börta Olufsdotter

1725

död

Sonen

Oluf

1742

struken

Sonen

Hans

1746

struken

Sonen

Anders

1751

 

Sonen

Nils

1748

 

Sonen

Jacob

1754

 

Sonen

Christen

1758

 

Sonen

Herman

1763

 

Sonen

Hans

1772

 

 

Brita Andersdotter

1761

 

 

Inger

1766