Husförhör
Husby A1:20D, 1880-1889

Källa: Genline


Sidan 119 (39.75.25800)

Österbyn

 

 

Anders Johan Östberg

1824-02-16

Född I Hby, gift 1861, död 1883-08-27, struken, befr.

 

innhyses arb.

 

 

H

Lisa Andersdotter

1821-07-13

Född I Hby, gift 1861, befr.