Husförhör
Husby A1:21B, 1885-1890

Källa: Genline


Sidan 47 (39.78.50300)

Österbyn

 

 

Inhyses arb Anders Johan Östbergs.

 

 

E

Lisa Andersdotter

1821-07-13

Född i Hby, gift 1861, enka 1883-08-27, befr.