Romelanda
Församlingsbok 1918-1941


Sidan 286
Plommeröd

Understöd Sandarb

Hilde Axel Leander Hermansson

1873-01-28

Gift 1899-02-17, skild 1935-05-15, Äktenskap upplöst gen utslag af Inlands södra häradsrätt d 15/2 35 Som vunnit laga kraft den 7.3. 1935 Värnplikt 114 93/94 Död 1941-09-07

H

Anna Matilda Augustdotter

1870-07-29

Gift 1899-02-17 fl p. 366 1939

Hilde Alexius

1901-07-17

Värnplikt 355 29/21 Fl t p 410 1930

Dagmar Bernhardina

1904-02-02

Flyttn bok 53/20 Bergum 18/11 1920

Hilma Matilda

1906-03-30

Gbg Vasa 29/11 1926

.

Gunhild Elvira

1908-07-20

P 327 30

Rut Margareta

1913-05-05

Berggum 30/12 1929

Alma Paulina

1899-05-22

P 366 1925

Fosterson

Bertil Gustaf Rickard Hansson

1917-04-21

Gbg Christine, Fl t. Lundby 1921-04-12

Rut Margareta

1913-05-05

__ Skövde 1932-01-22