Husförhör
Vessige A1:, 1850 - 1855

Källa: Genline


Sidan 38

Westra Sörby nr 3 Lassagården

1/8 Åbo M

Isak Nilsson

1804-07-28

 

H

Benedicta Christensdotter

1797-07-03

 

S

Carl Johan

1836-05-22

Struken fl till s. 48 år 1853

S

Johan Sander

1839-09-18

Stuken fl till s 46 år 1855

Åbo M

Johannes Albre___

1826-11-04

 

D

Johanna Beata

1826-08-06

 

S

Johan Aron

1852-06-11

 


Sidan 46

Södra Wäby nr 4 Kongsgård

Dreng

Johan Sander Isaksson

1839-09-18

fl från s 38 år 1855