Husförhör
Lannaskede AI:8
1856-1860


Sidan 199

Rosenholm

_ Hessleberg

 

Piga

Lovisa Petersdotter

1822-12-26

Svårt att _ d 29 Nov 1856 Pigan Lisa Petersdotter Rosenholm för 3 gr ____ Lönska läge

Ob

Carl Johan

1847-01-08

ob

Claes Theodor

1854-04-10

ob

Ida Lovisa

1856-04-17